זכויות עובדים בעבודה - יום העצמאות ויום הזכרון


יום העצמאות הקרב ובא מעלה שאלות רבות בקרב ציבור העובדים בכל הנוגע לזכויותיהם ביום זה.
נתחיל ונאמר כי חוק יום העצמאות קובע כי יום העצמאות עצמו נחשב כיום שבתון ועובד זכאי בתשלום בגין יום זה בדיוק כפי שזכאי הוא לתשלום בגין ימי חג כגון ראש השנה, כיפור, סוכות, פסח ושבועות. 
 
חשוב לציין כי לפי חוק קיימים שני ימים המצויינים כימי שבתון והם יום העצמאות ויום בחירות. ולכן עובד חודשי מקבל את שכרו הרגיל ושכרו לא יפגע עקב העדרות זו. כמו כן, עובד חודשי לא יהיה זכאי לתשלום נפרד עבור ימי החג והתשלום יהיה כחלק משכרו הרגיל. יום החג ישולם לפי שכרו הרגיל, כאילו עבד בו.
לעומת זאת, עובד שעתי זכאי לתשלום עבור יום העצמאות ו/או לכל חג אחר בתנאי שצבר הוא 3 חודשי עבודה לפחות והנ"ל לא נעדר מעבודתו יום לפני החג ויום אחרי החג, אלא אם העדרות זו הייתה בהסכמת המעסיק או מהנסיבות. במידה ועובד שעתי עומד בתנאים אלה זכאי הוא לתשלום מלא עבור יום העצמאות או עבור כל חג.
 
עבודה ביום העצמאות
 
עובד הנאלץ לעבוד ביום העצמאות ומקום עבודתו כלול ברשימת מקומות העבודה שנקבעו על ידי ראש הממשלה כי יש להפעילם ביום העצמאות (שירותי הרדיו והטלוויזיה, שירותי חירום, שירותי בריאות ועוד') זכאי לגמול עבודה של 150% וליום חופש חלופי, או תשלום של 200% בגין העבודה בפועל ביום שבתון.
 
אם מקום העבודה אינו נמנה על המקומות שנקבעו שיש להפעילם בחג מעסיק אינו רשאי לכפות על מי מעובדיו לעבוד ביום זה. זאת בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה.
 
להגדרה של "יום" העצמאות יש שתי חלופות:
1.      חלופה הגורסת כי יום העצמאות מתחיל בחצות ונגמר בחצות וזאת בהתאם להגדה של "יום" בחוק הפרשנות.
2.  חלופה שנייה גורסת כי יום העצמאות מתחיל עם סיומו של יום הזכרון (20:00 בערב) ומסתיים ב 20:00 ביום המחרת. לאחרונה פרסם משרד הכלכלה הנחייה התואמת את החלופה השנייה לעניין תחילתו וסיומו של יום העצמאות.
 
עבודה בצאת החג – עובד שעבד בצאת חג, ובכלל זה בצאת יום העצמאות, זכאי לתשלום כאילו עבד בחג, תשלום של 150%
 
 
יום הזכרון וערב יום העצמאות
 
יום הזכרון, חל בערב יום העצמאות אשר נחשב לערב חג ועל כן שעות העבודה המותרות ביום זה מוסדרות בהוראות חוק שעות עבודה ומנוחה ובצווי הרחבה.
 
נקבע כי במקום עבודה בו עובדים 8 שעות ביום, ששה ימים בשבוע, יום עבודה בערב החג לא יעלה על 7 שעות. במקום עבודה בו עובדים 9 שעות ביום, חמישה ימים בשבוע - יום העבודה בערב החג יהיה עד 8 שעות.
במידה וקיים באותו מקום עבודה הסכם קיבוצי מיוחד, צו הרחבה, הסכם אישי או נוהג המיטיב עם העובד יש להמשיך ולנהוג בהתאם להוראה המטיבה עם העובד.
 
בנוסף, נקבע בחוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל, וחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, כי עובד רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזכרון לחללי מערכות ישראל ולקבל את שכרו כאילו עבד באותו יום אך רק במידה ואותו עובד הוא קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל, או קרוב משפחה של מי שנפטר כתוצאה מפעולת איבה. "קרוב משפחה" לעניין זה הוא הורה, הורי הורים, אחים, אחיות, בן זוג וילדים.

ערב יום הזכרון אינו נחשב ליום לערב חג ועל כן מדובר ביום עבודה רגיל מבחינת שעות עבודה ובכלל. האיסור ביום הזכרון הוא על עינוגים ציבוריים כגון: מסעדות, בתי קפה, בתי קולוע, הצגות וכו'.

 
ככל ותדרשו לייעוץ פרטי לעניין עבודה בתקופה זו, או בכל עניין אחר, אתם מוזמנים לפנות במייל לקבלת ייעוץ ראשוני ללא תשלום Einavz.law@gmail.com  
 
טואול - בניית אתרים